ODRŽANA REDOVNA SKUPŠTINA SPORTSKOG SAVEZA

 Sportski savez Bela Crkva održao je redovnu godišnju Skupštinu, 16.06.2015. godine, u velikoj sali SO bela Crkva. Skupštini je pored članova Upravnog odbora , prisustvovalo 25 od 32 delegata sa pravom glasa i 1 pridruženi član. Usvojeni su izveštaji o radu i finansijskom poslovanju u predhodnom periodu, kao i izveštaj Nadzornog odbora. Na kraju Skupštine, klubovi su upoznati sa potrebnim dokumentima kako bi poslovali u skladu sa Zakonom o sportu .

Zanimljivosti

Da li mislite da je sportskom savezu potreban web sajt::

Linkovi