ODRŽANA REDOVNA SKUPŠTINA SPORTSKOG SAVEZA BELA CRKVA

U velikoj sali SO Bela Crkva, 15. decembra 2016 godine, održana je redovna Skupština Sportskog saveza Bela Crkva. Uz prisustvo 29 delegata , od toga 27 delegata redovnih članica sa pravom odlučivanja i 2 delegata pridruženih članova, od ukupno 36 članova Sportskog saveza, usvojeni su zapisnik s predhodne sednice skupštine, zatim izveštaj o radu, finansijskom poslovanju i izveštaj Nadzornog odbora za 2015. godinu. Nakon radnog dela sednice, članovi su upoznati sa budućim koracima ka usklađivanju sa novim Zakonom o sportu a bilo je i diskusije oko problema klubova u funkcionisanju u smislu lekarskih pregled, obrazovanja trenera i legalizacije sportskih objekata. Skupština je protekla u fer i korektnom odnosu prisutnih članova Sportskog saveza Bela Crkva.

Zanimljivosti

Da li mislite da je sportskom savezu potreban web sajt::

Linkovi